Przejdź do głównej treści

Map

Mapa geograficzna, którą mogą być podane nazwy lokalizacji lub wartości długości i szerokości geograficznej.

Opcje

  • data | object (required): obiekt tablice wartości dla każdej zmiennej. Default: none.
  • scope | string: zakres wyświetlanej mapy. Default: 'world'.
  • locations | string: nazwa zmiennej w danychmiejscach przechowywania nazwy lokalizacji. Default: none.
  • locationmode | string: albo ISO-3, państwa USA, albo nazwy krajów oznaczające sposób kodowania wartości w lokalizacjach. Default: 'country names'`.
  • longitude | string: nazwa zmiennej w danych posiadających wartości długości geograficznej. Default: none.
  • latitude | string: nazwa zmiennej w danych posiadających wartości szerokości geograficznej. Default: none.
  • showLand | boolean: czy pokazać cechy geograficzne na mapie. Default: false.
  • aggregation | string: łańcuch wskazujący jak agregować wartości dla każdej lokalizacji (albo sum, avg, min, max, mode, median, count, first, lub last). Default: 'sum'.

Przykłady