Siirry pääsisältöön

Map

Maantieteellinen kartta, jolle voidaan antaa joko sijainnin nimi tai pituus- ja leveysasteet.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): kunkin muuttujan arvomääritysten objekti. Default: none.
  • scope | string: näytettävän kartan laajuus. Default: 'world'.
  • locations | string: sijaintien nimiä sisältävän muuttujan nimi data:ssa. Default: none.
  • locationmode | string: joko ISO-3, USA-states tai country names, jotka ilmaisevat, miten locations-arvot koodataan.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: pituusarvoja sisältävän muuttujan nimi data:ssa. Default: none.
  • latitude | string: muuttujan nimi data:ssa, joka sisältää leveyspiirin arvot.. Default: none.
  • showLand | boolean: näytetäänkö kartalla maantieteelliset piirteet. Default: false.
  • aggregation | string: merkkijono, joka osoittaa, miten kunkin sijainnin arvot aggregoidaan (joko sum, avg, min, max, mode, median, count, first tai last).. Default: 'sum'.

Esimerkkejä