Přeskočit na hlavní obsah

NetworkPlot

Síťový graf založený na d3.

Možnosti

  • data | {nodes,links} (required): objekt s nodes a links; nodes by mělo být pole objektů s prvky s vlastností id, links pole objektů s prvky s id source a target.. Default: none.
  • width | number: šířka grafu (v px). Default: 900.
  • height | number: výška grafu (v px). Default: 600.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined