Pāriet uz galveno saturu

Map

Ģeogrāfiskā karte, kurā var norādīt atrašanās vietas nosaukumus vai ģeogrāfiskā garuma/platuma vērtības.

Iespējas

  • data | object (required): katra mainīgā vērtību masīvu objekts. Default: none.
  • scope | string: attēlojamās kartes darbības joma. Default: 'world'.
  • locations | string: data mainīgā, kas satur atrašanās vietu nosaukumus, nosaukums. Default: none.
  • locationmode | string: vai nu ISO-3, USA-valsts, vai valstu nosaukumi, kas norāda, kā tiek kodētas vērtības vietās.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: data mainīgā lieluma, kas satur ģeogrāfiskā garuma vērtības, nosaukums. Default: none.
  • latitude | string: data mainīgā, kurā ir platuma vērtības, nosaukums. Default: none.
  • showLand | boolean: vai kartē attēlot ģeogrāfiskos elementus. Default: false.
  • aggregation | string: virkne, kas norāda, kā apkopot vērtības katrai atrašanās vietai (summa, avg, min, max, mode, median, count, first vai last).. Default: 'sum'.

Piemēri