Přeskočit na hlavní obsah

Sunburst Plot

Graf Sunburst založený na d3 pro zobrazení cest.

Možnosti

  • categories | array (required): pole názvů kategorií. Default: none.
  • data | object (required): datový objekt. Default: none.
  • width | number: šířka grafu (v px). Default: 750.
  • height | number: výška grafu (v px). Default: 600.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • breadcrumbs | {w,h,s,t}: objekt s rozměry: w pro šířku, h pro výšku, s pro rozteč, t pro šířku špičky/ocasu.. Default: { 'w': 250, 'h': 50, 's': 5, 't': 15 }.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined