Přeskočit na hlavní obsah

QQ Plot

Graf QQ s normálním rozdělením.

Možnosti

  • data | object (required): objekt pole hodnot. Default: none.
  • variable | string (required): proměnná pro zobrazení. Default: none.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined