Pereiti prie pagrindinio turinio

Map

Geografinis žemėlapis, kuriam galima pateikti vietovių pavadinimus arba ilgumos ir platumos vertes.

Parinktys

  • data | object (required): kiekvieno kintamojo reikšmių masyvų objektas. Default: none.
  • scope | string: rodytino žemėlapio apimtis. Default: 'world'.
  • locations | string: data kintamojo, kuriame saugomi vietos pavadinimai, pavadinimas. Default: none.
  • locationmode | string: ISO-3, USA-valstybės arba šalių pavadinimai, nurodantys, kaip koduojamos vietų reikšmės.. Default: 'country names'.
  • longitude | string: data kintamojo, kuriame laikomos ilgumos vertės, pavadinimas. Default: none.
  • latitude | string: data kintamojo, kuriame laikomos platumos vertės, pavadinimas. Default: none.
  • showLand | boolean: ar žemėlapyje rodyti geografines funkcijas.. Default: false.
  • aggregation | string: eilutė, nurodanti, kaip apibendrinti kiekvienos vietos reikšmes (sum, avg, min, max, mode, median, count, first arba last).. Default: 'sum'.

Pavyzdžiai