Přeskočit na hlavní obsah

Box Plot

Krabicový graf.

Možnosti

  • data | object (required): objekt pole hodnot. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): proměnné, které se mají zobrazit. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): jedna nebo dvě seskupovací proměnné. Default: [].
  • orientation | string: vertikální nebo horizontální orientace. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: řídí, zda se mají překrývat body. Default: false.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined