Gå til hovedindhold

Map

Et geografisk kort, som enten kan leveres med stednavne eller længde-/breddegrader.

Indstillinger

  • data | object (required): objekt med værdiarrays for hver variabel. Default: none.
  • scope | string: omfanget af det kort, der skal vises. Default: 'world'.
  • locations | string: navnet på den variabel i data, der indeholder stednavne. Default: none.
  • locationmode | string: enten ISO-3, USA-states eller country names, der angiver, hvordan værdierne i locations er kodet. Default: 'country names'.
  • longitude | string: navnet på den variabel i data, der indeholder længdegradværdier. Default: none.
  • latitude | string: navnet på den variabel i data, der indeholder breddegradværdier. Default: none.
  • showLand | boolean: om der skal vises geografiske elementer på kortet. Default: false.
  • aggregation | string: streng, der angiver, hvordan værdierne skal aggregeres for hvert sted (enten sum, avg, min, max, mode, median, count, first, eller last). Default: 'sum'.

Eksempler