Overslaan naar hoofdinhoud

Map

Een geografische kaart die kan worden geleverd met plaatsnamen of met lengte- en breedtegraadwaarden.

Opties

  • data | object (required): object of value arrays voor elke variabele. Default: none.
  • scope | string: omvang van de weer te geven kaart. Default: 'world'.
  • locations | string: naam van de variabele in data die de locatienaam van het bedrijf bevat. Default: none.
  • locationmode | string: ofwel ISO-3, Amerikaanse staten, of landnamen die aangeven hoe waarden in locaties worden gecodeerd. Default: 'country names'.
  • longitude | string: naam van de variabele in data die de lengtegraad heeft. Default: none.
  • latitude | string: naam van de variabele in data met breedtegraadwaarden. Default: none.
  • showLand | boolean: of de geografische kenmerken op de kaart moeten worden weergegeven. Default: false.
  • aggregation | string: tekenreeks die aangeeft hoe de waarden voor elke locatie moeten worden samengevoegd (ofwel sum, avg, min, max, mode, median, count, first, of last). Default: 'sum'.

Voorbeelden