Přeskočit na hlavní obsah

Violin Plot

Děj houslí.

Možnosti

  • data | object (required): objekt pole hodnot. Default: none.
  • variable | string (required): proměnná pro zobrazení. Default: none.
  • group | (string|Factor): seskupovací proměnná. Default: none.
  • showBox | boolean: řídí, zda se má zobrazit krabicový graf uvnitř. Default: false.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined