Przejdź do głównej treści

Networks

Generowanie sieci na podstawie modelu Erdős-Rényi.

Opcje

  • maxNumNodes | number: maksymalna liczba węzłów, które mogą być wybrane do sieci. Default: 30.
  • showEdgeChart | boolean: kontroluje, czy ma być wyświetlany wykres pokazujący liczbę krawędzi w każdej generowanej sieci (reset przy zmianie liczby węzłów). Default: false.
  • showTransitivities | boolean: czy zsumować współczynniki aktywności tranzytowej / globalnego grupowania dla wygenerowanych sieci. Default: false.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined