Skip to main content

Networks

Võrkude genereerimine Erdős-Rényi mudelist.

Valikud

  • maxNumNodes | number: maksimaalne sõlmede arv, mida saab võrku valida.. Default: 30.
  • showEdgeChart | boolean: kontrollib, kas kuvada graafik, mis näitab servade arvu igas genereeritud võrgus (nullib, kui sõlmede arvu muudetakse).. Default: false.
  • showTransitivities | boolean: kas loendada genereeritud võrkude transiitvedusid / globaalseid klasterduskoefitsiente.. Default: false.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined