Gå til hovedindhold

Networks

Generering af netværk ud fra en Erdős-Rényi-model.

Indstillinger

  • maxNumNodes | number: det maksimale antal knuder, der kan vælges til netværket. Default: 30.
  • showEdgeChart | boolean: styrer, om der skal vises et diagram, der viser antallet af kanter i hvert genereret netværk (nulstilles, når antallet af knuder ændres). Default: false.
  • showTransitivities | boolean: om der skal tælles transitiviteter / globale klyngekoefficienter for genererede netværk. Default: false.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined