Overslaan naar hoofdinhoud

Decision Tree

Regressie- en classificatiebomen.

Opties

  • data | object (required): object van waardevermeerdering. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): resultaatvariabele. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): een of meer voorspellende variabelen. Default: none.
  • type | string (required): Classificatievoor categorische ofRegressievoor kwantitatieve resultaten. Default:none`.
  • quantitative | array<string> (required): array van variabelen in data die kwantitatief zijn. Default: none.
  • impurityMeasure | string: onzuiverheidsmaatregel (gini of entropie). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: scoringsdrempel voor splitsing. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maximale boomdiepte. Default: 5.
  • minItemsCount | number: minimum # van de waarnemingen in bladknopen. Default: 50.
  • onPredict | function: callback aangeroepen met modelobject bij het klikken op de voorspellingsknop. Default: none.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined