Overslaan naar hoofdinhoud

Mean vs. Median

Een interactief spel dat het vermogen van de student om de mediaan en het gemiddelde van een bepaalde verdeling te detecteren, test.

Opties

  • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: false.
  • header | string: titel van het panel waarin het gemiddelde en de mediaan worden gegenereerd. Default: none.
  • id | string: componentenidentificatiecode. Default: 'mean_vs_median'.
  • intro | node: al het inleidende materiaal dat nodig kan zijn. Default: none.
  • seed | number: zaad om pseudo-nummergenerator te initialiseren. Default: none.
  • showStatistics | boolean: controleert of er statistieken over de prestaties van studenten en groepen worden weergegeven. Default: false.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined