Overslaan naar hoofdinhoud

Free Text Survey

Een ISLE component voor vragen waarbij de antwoorden van de studenten in de vorm van vrije tekst moeten worden aangeleverd. Wat deze component onderscheidt van de FreeTexteuestion is het feit dat de geaggregeerde groepsgegevens in real-time aan iedereen worden getoond.

Opties

  • question | (string|node): de vraag aan de studenten. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: controleert of men de studenten wil toestaan de enquête meerdere malen te beantwoorden. Default: false.
  • anonymous | boolean: controleert of de antwoorden van de studenten anoniem worden verzameld. Default: false.
  • rows | number: aantal tekstregels in het invoerveld. Default: 4.
  • className | string: klassennaam. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
  • onSubmit | function: terugbelfunctie die wordt opgeroepen wanneer een antwoord wordt ingediend. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined