Overslaan naar hoofdinhoud

Weather

Een component voor het weergeven van het actuele weer op een aangewezen locatie.

Opties

  • location | string: locatienaam. Default: none.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined