Overslaan naar hoofdinhoud

Hypothesis Testing for Means

Een leercomponent op hypothesetests voor een populatie betekenen.

Opties

  • types | array<string>: het (de) type(n) test (One-Sample, Two-Sample) dat de widget moet blootleggen. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • tests | array<string>: de test(s) die door de widget worden blootgelegd. Default: [ 'Z-Test', 'T-Test' ].
  • nullHypothesisAsValue | boolean: de nulhypothese altijd als een enkele waarde weergeven. Default: false.
  • feedback | boolean: regelt of er terugmeldingsknoppen moeten worden weergegeven. Default: false.
  • pValue | string: aangepast label voor de p-waarde (moet een LaTeX-vergelijkingsteken zijn). Default: none.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined