Overslaan naar hoofdinhoud

Beacon Tooltip

Onderdeel dat een baken in de les plaatst, zelfstandig of gekoppeld aan een target. Bij het zweven of klikken op het baken wordt een tooltip weergegeven.

Opties

  • title | (string|node): titel die bovenaan de tooltip moet worden weergegeven. Default: none.
  • content | (string|node): tooltipgehalte. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: indien ingesteld op klik, wordt de tooltip bij het klikken op het baken omgeschakeld; indien ingesteld op zweven, wordt de tooltip geactiveerd via zweven. Default: 'click'.
  • placement | string: plaatsing van de tooltip ten opzichte van target (ofwel top, top-start, top-end, bottom, bottom-end, left-start, left-start, left-end, right, right-start, right-start, auto, of center). Default: 'left'.
  • target | string: klasse- of ID-selector voor element om tooltip aan te bevestigen. Default: ''.
  • offset | number: afstand tussen de tooltip en target in pixels. Default: 15.
  • onChange | function: callback ingeroepen bij staatsverandering van de tooltip. Ontvangt twee argumenten: de actie (openen of sluiten) en de gepasseerde props. Default: onChange() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined