Overslaan naar hoofdinhoud

Confidence Interval Coverage Normal

Een leercomponent die de dekking van de betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde van een normale verdeling illustreert.

Opties

  • intro | (node|string): overschrijft standaard (interactieve) introtekst. Default: none.
  • quartileNotation | boolean: bepaalt of er alpha/2 als subscript voor de kritische waarde wordt gebruikt of alleen kritisch. Default: true.
  • sampleStats | boolean: controleert of bij de berekening van de standaardafwijking van de steekproef moet worden geschakeld tussen het gebruik van de standaardafwijking van de steekproef of de bekende standaardafwijking van de populatie. Default: true.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined