Overslaan naar hoofdinhoud

CLT Sample

Een leercomponent die de Centrale Limietstheorie (CLT) illustreert bij het bemonsteren van een aangeleverde dataset.

Opties

  • data | object (required): gegevensobject met toetsen komen overeen met namen van variabelen en waarden die de waarden van de respectieve variabelen bevatten. Default: none.
  • hidePopulationStdev | boolean: verbergen van de standaardafwijking van de bevolking. Default: false.
  • samples | (array<number>|number): array van getallen of een enkel getal dat de te trekken steekproefgroottes aanduidt. Default: 25.
  • populationProbabilities | boolean: de vraag of er vergelijkingen moeten worden weergegeven voor de berekening van de waarschijnlijkheid van de bevolking. Default: false.
  • quantiles | boolean: of het instrument voor de berekening van eventuele kwantielen moet worden getoond. Default: false.
  • variables | array (required): namen van variabelen die kunnen worden bemonsterd uit. Default: none.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined