Overslaan naar hoofdinhoud

Accordion

Een accordeoncomponent die de verticale schuifregelaars regelt.

Opties

  • active | number: index van de schuifregelaar die aan het begin moet worden geopend. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: of men alle koppen kan laten instorten. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: reeks van header-namen. Default: none.
  • headerStyle | object: men kan ook een stijl toewijzen aan de kopbalken. Default: none.
  • headerClassName | string: dit overstemt de gegeven klassennaam van de kopteksten. Default: none.
  • onChange | function: callback ingeroepen met index van nieuwe actieve verticale schuifregelaar. Default: onChange() {}.
  • className | string: klasse-naam voor buitenste div. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stijlen voor buitenste div. Default: none.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined