Overslaan naar hoofdinhoud

Continuous CLT

Een leercomponent die de Centrale Limietstheorie (CLT) illustreert voor een gekozen continue verdeling.

Opties

  • distributions | array<string>: statistische verdelingen om uit te kiezen ("uniform", "exponentieel" en/of "normaal"). Default: [ 'uniform', 'exponential', 'normal' ].
  • samples | (array<number>|number): array van getallen of een enkel getal dat de steekproefgroottes aangeeft die kunnen worden getrokken. Default: 25.
  • hideFormulas | boolean: controleert of de formules in de componententekst moeten worden verborgen. Default: false.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined