Overslaan naar hoofdinhoud

Checkbox Input

Een checkbox-invoercomponent. Kan worden gebruikt als onderdeel van een ISLE-dashboard of stand-alone. In het laatste geval wilt u veranderingen afhandelen via het on-Change attribuut of de waarde binden aan een globale variabele via het bind attribuut.

Opties

  • bind | string: naam van de globale variabele voor de waarde van het selectievakje dat moet worden toegewezen aan. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: booleaanse waarde die de standaardwaarde van het selectievakje aangeeft. Default: false.
  • value | boolean: waarde van het selectievakje (voor de gecontroleerde component). Default: none.
  • disabled | boolean: geeft aan of de ingang actief is of niet. Default: false.
  • inline | boolean: geeft aan of het selectievakje inline wordt weergegeven. Default: false.
  • onChange | function: terugbelfunctie die moet worden aangeroepen wanneer het selectievakje wordt aangeklikt. De functie wordt aangeroepen met de huidige waarde van het selectievakje. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): tekst die naast het selectievakje wordt weergegeven. Default: ''.
  • tooltip | string: tekst die wordt weergegeven wanneer het selectievakje wordt aangekruist. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: positie van de knop tooltip. Default: 'right'.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined