Overslaan naar hoofdinhoud

R Help

Laat woorden de R-documentatie in een modaal venster ophalen wanneer er op wordt geklikt.

Opties

  • func | string: naam van de R-functie waarvoor de documentatie moet worden geopend. Indien niet geleverd, wordt de inhoud van de RHelp-tag verondersteld gelijk te zijn aan de naam van de functie. Default: ''.
  • library | string: naam van het R-pakket waarin de functie zich bevindt. Default: 'base'.
  • visible | boolean: controleert of het hulpvenster bij het opstarten moet worden geopend. Default: false.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined