Премини към основното съдържание

Box Plot

Диаграма на кутията.

Опции

  • data | object (required): обект от масиви със стойности. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): променлива(и) за показване. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): една или две групиращи променливи. Default: [].
  • orientation | string: вертикална или хоризонтална ориентация. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: контролира дали да се наслагват точки. Default: false.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined