Overslaan naar hoofdinhoud

Box Plot

Een box plot.

Opties

  • data | object (required): object van waardevermeerdering. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): weer te geven variabele. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): een of twee groepsvariabelen. Default: [].
  • orientation | string: Verticale' of 'Horizontale' oriëntatie. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: controles om punten te overlappen. Default: false.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined