Siirry pääsisältöön

Box Plot

Laatikkokuvio.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): näytettävät muuttujat. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): yksi tai kaksi ryhmittelymuuttujaa. Default: [].
  • orientation | string: "pystysuora" tai "vaakasuora" suuntaus. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: valvoo pisteiden päällekkäisyyttä. Default: false.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined