Gå til hovedindhold

Box Plot

Et boksplot.

Indstillinger

  • data | object (required): objekt af værdi-arrays. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): variabel(er), der skal vises. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): en eller to grupperingsvariable. Default: [].
  • orientation | string: vertikal eller horisontal orientering. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: styrer, om der skal overlejres punkter. Default: false.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined