Przejdź do głównej treści

Box Plot

Fabuła pudełkowa.

Opcje

  • data | object (required): przedmiot tablice wartości. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): zmienna do wyświetlania. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): jedna lub dwie zmienne grupowania. Default: [].
  • orientation | string: w orientacji pionowej lub poziomej. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: kontroluje czy nakładać punkty. Default: false.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined