Pāriet uz galveno saturu

Box Plot

Kastes gabals.

Iespējas

  • data | object (required): vērtību masīvu objekts. Default: none.
  • variable | (array|string) (required): mainīgais(-ie), kas jāparāda. Default: none.
  • group | (array|string|Factor): viens vai divi grupēšanas mainīgie. Default: [].
  • orientation | string: vertikālā vai horizontālā orientācija. Default: 'vertical'.
  • overlayPoints | boolean: kontrolē, vai pārklāt punktus. Default: false.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined