Przejdź do głównej treści

Beacon Tooltip

Komponent umieszczający latarnię nawigacyjną na lekcji, albo samodzielnie, albo dołączony do celu. Po najechaniu lub kliknięciu na latarnię nawigacyjną, wyświetlana jest etykieta z narzędziami.

Opcje

  • title | (string|node): tytuł, który ma być wyświetlany w górnej części etykiety narzędzia. Default: none.
  • content | (string|node): zawartość etykiety narzędzia. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: jeśli jest ustawione na kliknięcie, etykieta narzędzi jest przełączana po kliknięciu na sygnalizator; jeśli jest ustawione na przechylenie, etykieta narzędzi jest aktywowana przez najechanie kursorem myszy. Default: 'click'.
  • placement | string: umieszczenie końcówki narzędzia względem "celu" (top, top-start, top-end, bottom, bottom-end, left, left-start, left-end, right, right-start, right-end, auto, lub center). Default: 'left'.
  • target | string: selektor klasy lub ID elementu do dołączenia etykiety narzędzia do. Default: ''.
  • offset | number: odległość pomiędzy końcówką narzędzia a "celem" w pikselach. Default: 15.
  • onChange | function: wywołanie zwrotne po zmianie stanu etykiety narzędzia. Otrzymuje dwa argumenty: aktion (otwarcie lub zamknięcie) oraz przekazane propy. Default: onChange() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined