Przejdź do głównej treści

File Question

Pytanie, w którym użytkownik proszony jest o przesłanie pliku.

Opcje

 • question | (string|node): pytanie wyświetlane w górnej części komponentu pytań do pliku. Default: ''.
 • hintPlacement | string: umiejscowienie podpowiedzi (albo top, left, right, lub bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: podpowiedzi zawierające wskazówki, jak odpowiedzieć na pytanie. Default: [].
 • feedback | boolean: kontroluje czy wyświetlać przyciski zwrotne. Default: true.
 • chat | boolean: określa, czy element powinien mieć zintegrowaną czat. Default: false.
 • accept | string: oddzielona przecinkami lista unikalnych identyfikatorów plików, które są akceptowane przez komponent (np. "image/", ".pdf" lub "audio/"). Default: '*/*'.
 • until | Date: czas, w którym uczniowie powinni nadsyłać odpowiedzi. Default: none.
 • points | number: maksymalna liczba punktów przyznawanych w ramach oceniania. Default: 10.
 • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
 • style | object: Style inline CSS. Default: {}.
 • onChange | function: callback do wywołania po otrzymaniu pliku. Default: onChange() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined