Przejdź do głównej treści

Free Text Survey

Komponent ISLE dla pytań, na które odpowiedzi uczniów powinny być dostarczone w formie wolnego tekstu. To co odróżnia ten komponent od FreeTextQuestion to fakt, że zagregowane dane grupowe są wyświetlane wszystkim w czasie rzeczywistym.

Opcje

  • question | (string|node): pytanie, które należy zadać uczniom. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: kontroluje, czy chce się zezwolić uczniom na wielokrotne udzielanie odpowiedzi na ankietę. Default: false.
  • anonymous | boolean: kontroluje, czy odpowiedzi studentów są zbierane anonimowo. Default: false.
  • rows | number: liczba wierszy tekstu w polu wprowadzania danych. Default: 4.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • onSubmit | function: funkcja callback wywoływana po przesłaniu odpowiedzi. Default: onSubmit() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined