Przejdź do głównej treści

Checkbox Input

Pole wyboru komponent wejściowy. Może być używany jako część deski rozdzielczej ISLE lub jako samodzielny element. W tym drugim przypadku, chcesz obsługiwać zmiany poprzez atrybut onChange lub powiązać wartość ze zmienną globalną poprzez atrybut bind.

Opcje

  • bind | string: nazwa zmiennej globalnej dla wartości pola wyboru, która ma być przypisana do. Default: ''.
  • defaultValue | boolean: wartość boolean wskazująca domyślną wartość pola wyboru. Default: false.
  • value | boolean: wartość pola wyboru (dla komponentu kontrolowanego). Default: none.
  • disabled | boolean: wskazuje, czy wejście jest aktywne, czy nie. Default: false.
  • inline | boolean: wskazuje, czy pole wyboru jest wyświetlane w linii. Default: false.
  • onChange | function: funkcja wywołania zwrotnego, która zostanie wywołana po kliknięciu pola wyboru. Funkcja jest wywoływana z aktualną wartością pola wyboru. Default: onChange() {}.
  • legend | (string|node): tekst wyświetlany obok pola wyboru. Default: ''.
  • tooltip | string: tekst wyświetlany po najechaniu kursorem na pole wyboru. Default: ''.
  • tooltipPlacement | string: położenie końcówki przycisku. Default: 'right'.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined