Przejdź do głównej treści

Sortable Tree

Cienka owijka wokół [reaktywnego drzewa sortowalnego] (https://www.npmjs.com/package/react-sortable-tree), która obsługuje wszystkie właściwości tego komponentu.

Opcje

  • treeData | array<object> (required): tablica obiektów z title (podstawowa etykieta węzła), subtitle (etykieta dodatkowa), expanded (wyświetlenie dzieci węzła, jeśli ustawione na true), i/lub children (tablica węzłów podrzędnych należących do danego węzła).. Default: none.
  • title | (string|node): tytuł nagłówka. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined