Przejdź do głównej treści

Accordion

Element akordeonowy sterujący suwakami pionowymi.

Opcje

  • active | number: indeks suwaka, który ma być otwarty na początku. Default: none.
  • canCloseAll | boolean: czy można zawalić wszystkie nagłówki. Default: false.
  • headers | array<(string|node)>: szereg nazw nagłówków. Default: none.
  • headerStyle | object: do nagłówków można również przypisać styl. Default: none.
  • headerClassName | string: to unieważnia daną nazwę klasy nagłówków. Default: none.
  • onChange | function: wywołanie zwrotne z indeksem nowego aktywnego suwaka pionowego. Default: onChange() {}.
  • className | string: nazwa klasy dla działu zewnętrznego. Default: ''.
  • style | object: Style CSS w linii dla zewnętrznego podziału. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined