Przejdź do głównej treści

Clock

Element zegara wyświetlający aktualny czas.

Opcje

  • duration | boolean: jeśli jest ustawiony, wyświetlany jest czas trwania sesji (nie faktyczny czas). Default: false.
  • format | string: format czasowy (HH:MM, HH:MM:SS, lub HH). Default: ''.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined