Przejdź do głównej treści

Seal

Plomba homologacyjna.

Opcje

 • active | boolean: kontroluje, czy pieczęć jest aktywna czy szara. Default: true.
 • onClick | function: funkcja callback wywoływana po kliknięciu notatki. Default: onClick() {}.
 • scale | number: rozmiar obiektu (jeśli nie jest wyraźnie określony, pieczęć nie jest skalowana). Default: none.
 • innerStyle | object: styl dla wewnętrznego kręgu. Default: {}.
 • lower | string: tekst dolny. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: łuk dla dolnego tekstu. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: zapobiega renderowaniu ozdób. Default: false.
 • removable | boolean: kontroluje, czy notatka jest usuwana po kliknięciu. Default: false.
 • style | object: styl dla elementu. Default: none.
 • title | (string|node): tytuł stempla. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: tekst górny. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: łuk dla tekstu górnego. Default: 150.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined