Премини към основното съдържание

Beacon Tooltip

Компонент, поставящ маяк в урока, самостоятелно или прикрепен към цел. При накланяне на мишката или щракване върху маяка се показва подсказка.

Опции

  • title | (string|node): заглавие, което да се показва в горната част на подсказката за инструменти. Default: none.
  • content | (string|node): съдържание на подсказката. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: ако е зададена стойност click, подсказката се включва при щракване върху маяка; ако е зададена стойност hover, подсказката се активира при накланяне.. Default: 'click'.
  • placement | string: разположение на подсказката спрямо цел (или top, горе-начало, горе-край, bottom, долу-край, right, ляво-начало, ляво-край, left, дясно-начало, дясно-край, автоматично или център). Default: 'left'.
  • target | string: клас или ID селектор за елемента, към който да се прикрепи подсказката. Default: ''.
  • offset | number: разстояние между върха на инструмента и целта в пиксели. Default: 15.
  • onChange | function: обратна връзка, която се задейства при промяна на състоянието на върха на инструмента. Получава два аргумента: действието (отваряне или затваряне) и предадените подръжки.. Default: onChange() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined