Przejdź do głównej treści

Summary Statistics

Statystyki podsumowujące.

Opcje

  • data | object (required): obiekt tablic wartości. Default: none.
  • variables | array<string> (required): zmienna(-e), dla której(-ych) należy obliczyć statystyki. Default: none.
  • statistics | array<string> (required): statystyka(-i) do obliczenia dla wybranych zmiennych (albo Mean, Median, Min, Max, Range, Interquartile Range, Standard Deviation, Variance, Correlation, Correlation Matrix, Skewness, Excess Kurtosis, First Quartile, Third Quartile, lub Quantile). Default: none.
  • secondVariable | string: druga zmienna dla statystyki korelacji. Default: none.
  • omit | boolean: kontroluje, czy pominąć brakujące wartości. Default: false.
  • group | array<(string|Factor)>: nazwa zmiennej(-ych) grupującej(-ych). Default: none.
  • quantiles | array: tablica kwantyli do obliczenia dla statystyki Quantyl.. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined