Gå til hovedindhold

Beacon Tooltip

Komponent, der placerer en beacon i undervisningen, enten uafhængigt eller knyttet til et target. Når der svæves eller klikkes på fyret, vises et tooltip.

Indstillinger

  • title | (string|node): titel, der skal vises øverst i tooltip'et. Default: none.
  • content | (string|node): indhold af tooltip. Default: 'content comes here...'.
  • event | string: hvis indstillet til click, skiftes tooltip til at være aktiv, når der klikkes på fyret; hvis indstillet til hover, aktiveres tooltip ved at svæve. Default: 'click'.
  • placement | string: placering af værktøjstip i forhold til target (enten top, top-start, top-end, bottom, bottom-end, left, left-start, left-end, right, right-start, right-end, auto, eller center). Default: 'left'.
  • target | string: klasse eller ID-selektor for det element, som tooltip skal knyttes til. Default: ''.
  • offset | number: afstand mellem tooltip og target i pixel. Default: 15.
  • onChange | function: callback, der påkaldes ved ændring af værktøjstipens tilstand. Modtager to argumenter: action (open eller close) og de overgivne props.. Default: onChange() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined