Przejdź do głównej treści

Image

Komponent do wyświetlania obrazu.

Opcje

 • src | string (required): lokalizacja źródła obrazu. Default: none.
 • alt | string: opis obrazu. Default: ''.
 • body | string: base64 zakodowane dane obrazu. Default: none.
 • height | (number|string): wysokość obrazu (w px). Default: none.
 • width | (number|string): szerokość obrazu (w px). Default: none.
 • inline | boolean: pozwala na otoczenie obrazu tekstem. Default: false.
 • id | string: identyfikator elementu. Default: none.
 • showModal | boolean: kontroluje, czy ma być wyświetlany pełnoekranowy widok modalny. Default: true.
 • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
 • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
 • onShare | function: wywołanie zwrotne z obrazem po kliknięciu przycisku "share". Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined