Przejdź do głównej treści

Weather

Komponent do wyświetlania aktualnej pogody w wyznaczonym miejscu.

Opcje

  • location | string: nazwa lokalizacji. Default: none.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined