Przejdź do głównej treści

Shaped Form

Komponent, który umożliwia wyświetlanie kształtów, wyzwalanych przez obrazy z kanałem alfa.

Opcje

  • type | string: form type (either octagon, triangle, trapezoid, parallelogram, rhombus, pentagon, hexagon, heptagon, nonagon, decagon, bevel, rabbet, left-arrow, right-arrow, left-point, right-point, left-chevron, right-chevron, star, cross, message, close, or frame). Default: 'star'.
  • src | string: adres URL obrazka tła. Default: none.
  • style | object: styl obiektu, może pomieścić dowolny css, w tym animacje. Default: {}.
  • onClick | function: Event Handler wywoływany po kliknięciu obrazu. Default: none.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined