Przejdź do głównej treści

Flippable Card

Komponent ISLE, który umożliwia renderowanie dwóch stron.

Opcje

 • button | string: etykieta z guzikiem. Default: none.
 • draggable | boolean: kontroluje, czy karta może być przeciągana dookoła. Default: false.
 • flipSpeedBackToFront | number: szybkość, z jaką karta obraca się z tła na pierwszy plan, w sekundach. Default: 1.
 • flipSpeedFrontToBack | number: {number} prędkość, z jaką karta obraca się z pierwszego planu na tło, w sekundach. Default: 1.
 • oneTime | boolean: wskazuje, czy proces przerzucania może zostać wykonany tylko raz. Default: false.
 • perspective | number: Wartość właściwości CSS, aby nadać perspektywę elementowi 3d pozycji. Default: 1000.
 • size | number: rozmiar karty (ustawia jej width i height). Default: 250.
 • disabled | boolean: kontroluje, czy odwracana karta jest wyłączona. Default: false.
 • value | boolean: stan przerzucania karty (dla elementu kontrolowanego). Default: none.
 • defaultValue | boolean: początkowy stan przerzucania karty. Default: false.
 • containerStyle | object: Styl CSS kontenera. Default: {}.
 • frontStyle | object: Styl CSS dla frontu karty. Default: {}.
 • backStyle | object: Styl CSS tylnej karty. Default: {}.
 • onChange | function: wywołanie zwrotne po odwróceniu karty; otrzymuje aktualny odwrócony status jako jedyny argument. Default: onChange() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined