Przejdź do głównej treści

QR Code

Kod QR.

Opcje

  • text | string: tekst do zakodowania w kodzie QR (domyślnie na URL lekcji, jeśli nie jest ustawiony). Default: none.
  • scale | number: liczba pikseli na moduł (czarne kropki). Default: 8.
  • width | number: szerokość w pikselach; ma pierwszeństwo przed właściwością skala. Default: none.
  • showText | boolean: boolean określające, czy tekst zakodowany w kodzie QR ma być wyświetlany. Default: false.
  • center | boolean: boolean kontrolowanie czy wyśrodkować kod QR. Default: false.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined