Przejdź do głównej treści

Color Picker

Okładka dla zbieracza kolorów reaktor-kolor.

Opcje

  • variant | string: undefined. Default: 'Sketch'.
  • color | (string|object): sznurek trzymający kod HeX lub obiekt trzymający wartości RGB lub HSL takie jak { r: 255, g: 255, b: 255 } lub { h: 0, s: 0, l: .10 }, który określa aktywny kolor. Oba przyjmują właściwość a dla wartości alfa innych niż jedna. Default: '#fff'.
  • disableAlpha | boolean: kontroluje, czy usunąć suwak alfa i opcje. Default: false.
  • presetColors | array<string>: HeX stringi określające domyślne kolory na dole colorpickera. Default: [ '#D0021B', '#F5A623', '#F8E71C', '#8B572A', '#7ED321', '#417505', '#BD10E0', '#9013FE', '#4A90E2', '#50E3C2', '#B8E986', '#000000', '#4A4A4A', '#9B9B9B', '#FFFFFF' ].
  • width | number: szerokość zbieracza kolorów (w px). Default: 200.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.
  • onChange | function: wywołanie zwrotne przy każdej zmianie koloru. Default: onChange() {}.
  • onChangeComplete | function: wywołanie zwrotne po zakończeniu zmiany koloru. Default: onChangeComplete() {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined