Przejdź do głównej treści

Likert Scale

Komponent pokazujący pytanie i pięciopunktową skalę odpowiedzi dla uczniów.

Opcje

  • question | (string|node): pytanie, które należy wydrukować. Default: ''.
  • options | array: szereg pięciu elementów utrzymujących etykiety dla różnych poziomów skali. Default: none.
  • noMultipleResponses | boolean: uniemożliwiać wielokrotne składanie wniosków przez jednego studenta. Default: false.
  • disableSubmitNotification | boolean: kontrola, czy należy wyłączyć powiadomienia o złożeniu wniosku. Default: false.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined